Obsługa Bazy Samochodowej

Oprogramowanie "Obsługa Bazy Samochodowej" autorstwa firmy Trisoft pozwala na wszechstronne rozliczenie posiadanych pojazdów. Informacje w systemie pochodzą z kart drogowych.

obs1

Bogaty zestaw raportów pozwala uzyskiwać informacje na temat:

  • wozodni posiadania,
  • wozodni gotowosci technicznej,
  • wozodni pracy,
  • zużycia paliwa,
  • przebiegów,
  • wielkosci przewozów, itd.
obs2

W raportach kierowców, srodków transportu uzyskuje się informacjie m.in o:

  • zużyciu, oszczędnosciach lub przepałach paliwa,
  • zużyciu, oszczędnosciach lub przepałach oleju,

Zestawienie współczynników transportowych w klarowny sposób przedstawia nam stopień wykorzystania posiadanego sprzętu transportowego w dowolnych przedziałach czasowych.

obs3