System ewidencji zasobów lokalowych - SEL

Firma Trisoft Sp.J. opracowała system komputerowy do ewidencji lokali mieszkaniowych i użytkowych nadając mu roboczą nazwę: SEL (skrót od słów System Ewidencji Lokali).

Cechy:

 • pełna informacja o posiadanych zasobach mieszkaniowych,
 • usprawnienie procesów wymiany informacji,
 • zdecydowanie większe możliwości statystyczne i analityczne (moduł generowania dowolnych raportów i zestawień, w tym dla GUS).

Dzięki wdrożeniu oprogramowania Wydział Gospodarki Mieszkaniowej lub pokrewna komórka Urzędu Miasta lub Gminy uzyska pełną informację o posiadanych zasobach mieszkaniowych. Moduły oprogramowania mogą zostać instalowane w siedzibach wszystkich Administratorów zasobów lokalowych (opcja).

sel3

Przesyłanie danych od Administratorów do Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej może odbywać się poprzez mechanizm Eksportu/Importu - czyli scalania bazy danych z otrzymanych od Administratorów plików eksportowych z bazą danych lub poprzez instalację wersji on-line oprogramowania.

sel2

Konstrukcja systemu umożliwia dowolne zdefiniowanie struktury i lokalizację instalacji modułów np.:

 • jednostka nadrzędna (UM)
 • Administrator zasobów 1
  • Rejonowy Odział Administratora 1
  • Rejonowy Odział Administratora 1
  • Rejonowy Odział Administratora 1
  • Rejonowy Odział Administratora 1
 • Administrator zasobów 2
 • Administrator zasobów X

Możliwa jest również bieżąca modyfikacja struktury, czyli dołączanie nowych Administratorów zasobów lokalowych gminy, zmianę przynależności zasobów.

W zakres informacji przekazywanych do Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej (Wydziału Mienia itp.) wchodzić będą następujące główne elementy:

 • dane o budynkach,
 • dane o lokalach,
 • dane o garażach, boksach, składach
 • dane o użytkownikach lokali mieszkalnych/użytkowych
 • dane o wynajmie.
sel1

Forma i zakres gromadzonych i analizowanych informacji może zostać dowolnie skonfigurowana na etapie wdrożenia.

sel4

najnowszej wersji systemu znalazł się m.in. nowy moduł Rejestry (wnioski, wyroki).

sel5 Ulotka o programie. pobierz