strona główna    kontakt
System do obsługi Narzędziowni

INAR to kompleksowa aplikacja pracująca w sieci komputerowej lub pojedynczym stanowisku, umożliwiająca pełną obsługę Działu Narzędziowni. To najnowocześniejsza tego typu propozycja na rynku, wdrożona w firmach o różnym profilu (remontowe, produkcyjne, budowlane) Stanowi połączenie oprogramowania komputerowego z technologią kart zbliżeniowych. W trakcie wdrożenia system zostaje dostosowany do procedur i instrukcji ISO obowiązujących w firmie ... więcej informacji

Uwaga! Dostępna jest już nowa wersja oprogramowania z modułami "Materiały do zużycia", "Rezerwacje", zmodyfikowanym modułem raportującym i graficzną bazą danych.

System Ewidencji Zasobów Lokalowych Gminy (Lokali użytkowych i mieszkalnych)

Dzięki wdrożeniu oprogramowania SEL Wydział Gospodarki Mieszkaniowej lub pokrewna komórka Urzędu Miasta lub Gminy uzyska: pełną informację o posiadanych zasobach mieszkaniowych, usprawnienie procesów wymiany informacji, zdecydowanie większe możliwości statystyczne i analityczne (moduł generowania dowolnych raportów i zestawień, w tym dla GUS). ... więcej informacji

System ESOK dla pływalni za 12 tys. pln?

Tak, jest to możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt. ... więcej informacji

Czytnik transponderów w podświetlanej obudowie

Urządzenia najnowszej generacji - idealne do modernizacji systemów ESOK i do zastosowania w nowych instalacjach. Niska cena i wysoka niezawodność to ich główne cechy. ... więcej informacji

Leasing IT

Wraz z Europejskim Funduszem Leasingowym SA proponujemy finansowanie zakupu naszych systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego poprzez specjalną ofertę leasingową. ... więcej informacji


Trisoft Sp.J.
Biuro/Adres korespondencyjny:
ul. Źródlana 18, 09-402 Płock
tel./fax (024) 262 92 40
e-mail: biuro@trisoft.pl

Tendencje rozwojowe elektronicznego systemu obsługi klienta ESOK - Basen

Rozwój systemu ESOK firmy Trisoft następuje w kierunku poprawienia funkcjonalności istniejących rozwiązań oraz zwiększenia jego możliwości. Następuje to dwutorowo: po pierwsze dzięki zastosowaniu coraz to nowocześniejszych urządzeń elektronicznych, po drugie poprzez ciągłe rozwijanie oprogramowania.

Jednym z najnowszych wariantów systemu jest wersja przystosowana do obsługi obiektu rekreacyjnego z bazą noclegową lub całego ośrodka sportowo-rekreacyjnego. Poza typową funkcją polegającą na bieżącej obsłudze klientów pływalni i hotelu możliwe jest, dzięki specjalnej karcie wydawanej w momencie zameldowania gościa, rejestrowanie i bezgotówkowe rozliczenie wszystkich usług objętych systemem w czasie jego pobytu. W grę wchodzi rejestracja i kontrola dostępu do pokoju hotelowego, rejestracja korzystania z basenu i odnowy biologicznej, parkingu.Wszystkie informacje o pobycie klienta zapisywane są w bazie danych systemu i stanowią podstawę do końcowej kalkulacji kosztów pobytu.

Innym projektem jest stworzenie wersji systemu do obsługi całego Miejskiego Ośrodka Sportu z kilkoma podlegającymi mu obiektami rekreacyjnymi.

Ideą tego pomysłu jest funkcjonowanie karty abonamentowej wspólnej dla wszystkich obiektów. Z racji wysokich kosztów wykluczona została abonamentowa karta chipowa z zapisem informacji.

Proponowane przez Trisoft rozwiązanie obejmuje instalacje autonomicznych systemów ESOK na obiektach basenowych oraz wspólną bazę danych o abonamentach w siedzibie miejskiego ośrodka zarządzającego pływalniami i innymi obiektami sportowymi. Dane byłyby synchronizowane w sposób off-line, za pomocą specjalnego interfejsu komunikacyjnego wysyłającego w określonych ramach czasowych plik z odpowiednimi danymi. Jako medium wykorzystany zostałby Internet. W przypadku możliwości skorzystania ze stałego połączenia internetowego o dużej przepustowości, linii dzierżawionej lub miejskiej sieci komputerowej wymiana informacji następowałaby w sposób on-line. Zbiorcze informacje finansowe i statystyczne będą również dostępne w centrali i dzięki modułowi systemu do tworzenia raportów, analiz i wizualizacji danych obrobione w odpowiedni sposób trafią do decydentów.W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt.    [dane teleadresowe Trisoft]